Print your online gift card or purchase one in-person today!

Xiang Sha Ping Wei San

$21.00

Evergreen 100 capsules

 • Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis), 13%
 • Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis), 8.7%
 • Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae), 8.7%
 • Xiang Fu (Rhizoma Cyperi), 8.7%
 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 8.7%
 • Sha Ren (Fructus Amomi), 8.7%
 • Zhi Qiao (Fructus Aurantii), 8.7%
 • Shen Qu (Massa Fermentata), 8.7%
 • Shan Zha (Fructus Crataegi), 8.7%
 • Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus), 8.7%
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 4.3%
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 4.3%
Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart